Biomed Oy
Biomed Facebook Biomed Instagram
 • English
 • Tuotealueet ×

  HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 § ja 24 § MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

  1. REKISTERINPITÄJÄ

  Nimi: Biomed Oy
  Y-tunnus: 0489145-3
  Postiosoite: Sirrikuja 4 B 20, 00940 Helsinki
  Puhelin: +38443384084
  Sähköposti: info@biomed.fi

  2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

  Elias Jaakkola
  Biomed Oy
  elias.jaakkola@biomed.fi
  +358443384084
  Sirrikuja 4 B 20, 00940 Helsinki

  3. REKISTERIN NIMI

  Biomed Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

  4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

  Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään pääasiassa tilausten käsittelyyn, laskutustietoihin, ja asiakkuuksien hoitoon.

  Muita toissijaisia henkilötietojen säilyttämissyitä ovat:

  • asiakastapahtumien varmentaminen,
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
  • markkinointi,
  • analysointi ja tilastointi,
  • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
  • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

  5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, värväystiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
  • evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa
  • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  • tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen, oppaiden lataus
  • tieto uutiskirjeen latauksista ja  muista markkinointipreferensseistä
  • mahdolliset luvat ja suostumukset
  • mahdolliset tarjonnanestotiedot
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

  6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään internetin kautta, kirjallisesti, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla tai evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

  7. EVÄSTEET

   

  AVAA EVÄSTEASETUKSET >>

  Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

  Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

  Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

  8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

  Biomed Oy:n omistajat ja työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

  Biomed Oy voi tarvittaessa myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  8. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

  Käytämme profilointia asiakaspalvelun parantamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi asiakasryhmille.

  9. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

  Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Biomed Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena.

  Manuaalinen aineisto

  Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

  Sähköisesti tallennetut tiedot

  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

  11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET


  11.1 Tarkastusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaalla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

  Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Biomed Oy vastaa yhden (1) kuukauden kuluessa.

  11.2 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen postitse tai puhelimitse +38443384084 tai sähköpostitse osoitteeseen info@biomed.fi tai kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
  Biomed Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja eheydestä.

  11.3 Kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

  Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse +38443384084, sähköpostitse info@biomed.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

  11.4 Tietojen poistaminen

  Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

  Biomed Oy on sitoutunut pitämän henkilötiedot asianmukaisesti ja turvassa. Biomed Oy antaa tarvittaessa lisätietoja tietosuojaselosteestaan. Parannamme ja kehitämme palveluitamme, joten tietosuojaselosteeseen saattaa ajoittain tulla muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

  Tietojen poistamiseen liittyvissä asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse +38443384084, sähköpostitse info@biomed.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

  0
   0
   Ostoskori
   Ostoskori on tyhjäOstoksille >>
    Laske toimituskulut
    Päivitä kuponki